Samux rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Samux rayon Mərkəzi Kitabxanası
Haqqımızda
9 İyun , 2014

Uşaq kitabxanası rayonun bütün məktəbyaşlı uşaqların dünya görüşünün formalaşmasına, onlarda vətənə, torpağa məhəbbət hissi aşılamaqda mühüm bir vasitədir. Burada uşaqlar yaş xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılır.