Samux rayon Mərkəzi Kitabxana Sistemi

Samux rayon MKS
Haqqımızda
9 İyun , 2014

Uşaq kitabxanası rayonun bütün məktəbyaşlı uşaqların dünya görüşünün formalaşmasına, onlarda vətənə, torpağa məhəbbət hissi aşılamaqda mühüm bir vasitədir. Burada uşaqlar yaş xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılır.