Samux rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Samux rayon Mərkəzi Kitabxanası
Haqqımızda
9 İyun , 2014

Bu şöbə MKS-yə daxil olan yeni ədəbiyyatların pasportlaşmasını, kataloqlaşmasını, təsvir edilməsini və texniki cəhətdən işlənib kitabxana filiallarına paylanmasını təşkil edir.Kitabxana fondunun məzmunca əhəmiyyətini itirmiş, müvəqqəti əhəmiyyətli və fiziki cəhətdən istifadəyə yararsız ədəbiyyatlardan təmizlənməsi işini həyata keçirir.